Odwilż na Magurce, ale biegać można

Przyszła odwilż na Magurkę, ale śniegu jest dużo i można biegać. Ze względu na dodatnią temperaturę i deszcz trasy będą ratrakowane w sobotę rano wtedy już będzie mróz. Ratrakowanie szczególnie naturalnego śniegu podczas dodatniej temperatury bardzo szybko doprowadza do jego topnienia, a tego chcemy uniknąć.
10 lutego w czwartek wypożyczalnia na Magurce będzie nieczynna. Otwieramy 11 lutego w piątek i weekend. Sprzęt przygotowany.
Zapraszamy